Voorwaarden baanhuur

Bij het huren van een baan bij UVV Tennis gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het huren van banen kan alleen na schriftelijke instemming van het bestuur van UVV tennis.
 2. Een aanvraag voor de huur van een of meerdere banen wordt bij voorkeur minimaal een week van te voren ingediend, zodat er op tijd een reservering kan worden gemaakt in het systeem. De betaling dient eveneens vooraf te geschieden. Dit is een voorwaarde voor toestemming vanuit het bestuur.
 3. Een reservering wordt altijd schriftelijk / via de mail bevestigd door het bestuur. Deze reservering dient de huurder te kunnen tonen, tijdens het spelen op de banen.
 4. UVV Tennis hanteert een tarief van € 17,50 per baan per uur. Betaling geschiedt vooraf, zoals vermeld in lid 2. Dit kan zowel overgemaakt worden of contant worden voldaan aan de penningmeester.
 5. Indien een gemaakte reservering komt te vervallen en daarvan tijdig – d.w.z. uiterlijk 24 uur  van te voren - een melding wordt gemaakt, dan is de annulering geheel kosteloos. Bij annulering op de dag zelf, is het gehele bedrag verschuldigd.
 6. De huurder ziet erop toe dat de banen met het juiste schoeisel worden betreden.
 7. Het is de huurder niet toegestaan te spelen op de banen op andere data / tijden dan de overeengekomen speeltijden.
 8. Mocht er tijdens het spelen schade ontstaan aan de banen, de materialen (zoals de netten) of de unit, dan is de huurder verplicht om daarvan direct melding te doen bij het bestuur van UVV Tennis en dan zullen de kosten voor rekening komen van de huurder. 
 9. UVV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de huurder tijdens het spelen op de gehuurde banen te maken krijgen met een ongeval of een blessure.
 10. Het is niet toegestaan om zelf koffie te zetten of op een andere wijze drank of versnaperingen te regelen bij de tennisbanen. Daarvoor dient de huurder gebruik te maken van de horecagelegenheid die hoort bij het sportcomplex. Ook de andere regels uit het baanreglement zijn van toepassing op de huurder.

Sponsoren

 • Intersport
 • Ester2improve
 • BTA

Realisatie: verenigingenweb