Voorwaarden introduce

De volgende voorwaarden bij het spelen met een introducé:

 1. Tegen een vergoeding van € 5,00 euro per introducé per keer kunnen leden een niet-lid mee laten spelen.
 2. Per keer mag een lid maximaal één introducé meenemen. In geval een lid meer dan één introducé wil meenemen, dan is de regeling voor baanhuur van kracht.
 3. Introducés zijn niet toegestaan tijdens interne toernooien, competities en/of trainingen en wekelijks terugkomende activiteiten, tenzij het bestuur besloten heeft dat bepaalde activiteiten ook openstaan voor niet-leden.
 4. Het lid dat introduceert is verplicht af te hangen met een geldige KNLTB ledenpas of verenigingspas op het afhangbord, zowel voor zichzelf als voor de introducé.
 5. De introducé dient daarvoor gebruik te maken van een tijdelijke pas, welke naast het afhangbord hangt. Een dergelijke pas wordt alleen onder de volgende voorwaarden uitgegeven:
         - Het UVV-lid dient met zijn KNLTB-pas af te hangen vanwege registratie van naam en KNLTB-nummer 
         - Er dient ter plekke contant een bedrag van € 5,- betaald te worden via de enveloppen bij het afhangbord
         - De envelop dient in de brievenbus bij de deur gedeponeerd te worden.
 6. Het lid dat de introducé meebrengt is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan. 
 7. Mocht de introducé tijdens het spelen schade veroorzaken aan de banen, de materialen (zoals de netten) of de unit, dan is het UVV-lid dat de introducé heeft meegenomen, verplicht om daarvan direct melding te doen bij het bestuur van UVV tennis en dan zullen de kosten voor rekening komen van het betreffende UVV-lid.
 8. UVV tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de introducé tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of een blessure.

Sponsoren

 • Ester2improve
 • BTA
 • Intersport

Realisatie: verenigingenweb