Commissies

Er zijn 3 aandachtsgebieden waarvoor het bestuur met spoed zoekt naar vrijwilligers:

  1. Ledenwervingscommissie
  2. Vrijwilligerscommissie
  3. Bestuur

Lees hieronder welke taken er binnen de vereniging zijn. Lijkt het je leuk, of wil je meer weten, lees dan onderaan deze pagina verder bij 'Ja, ik wil wat doen voor mijn club' .

1. Ledenwervingscommissie
Het aantal leden bij UVV tennis is een aandachtspunt: ten opzichte van voorgaande jaren is er een daling in het aantal lidmaatschappen en daarmee ook in de inkomsten aan contributie. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, uiteenlopend van financiële afwegingen die gezinnen thuis maken tot allerlei vernieuwingen bij andere tennisverenigingen in de buurt die daardoor meer leden trekken. In het jaarplan 2014 is de werving van nieuwe leden en het behoud van bestaande leden tot één van de prioriteiten benoemd. De gedachte is om het verzinnen van innovatieve ideeën en de uitvoering daarvan te beleggen bij een ledenwervingscommissie.

2. Vrijwilligerscommissie
De groep ‘actieve leden’ binnen UVV tennis is zeer bevlogen en loyaal en bestaat uit ongeveer 30 leden. In het jaarplan 2014 heeft het bestuur van UVV tennis de ambitie uitgesproken om deze groep te vergroten, om alle andere ambities voor de club te kunnen realiseren, en ook om roulatie mogelijk te maken binnen bestaande commissies en werkzaamheden. Om die reden zou het mooi zijn om een vrijwilligerscommissie in het leven te roepen, die op zoek gaat naar vrijwilligers en een match weet te maken tussen beschikbaar vrijwilligerswerk en de bij leden beschikbare interesses en competenties. Ook de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag – bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van de actieve leden – valt in het takenpakket van de vrijwilligerscommissie.

3. Bestuur
Het bestuur van UVV tennis bestaat uit een leuk en jong team dat maandelijks bij elkaar komt om allerlei strategische, operationele en bedrijfsvoering vraagstukken die de club raken, te bespreken en daarover besluiten te nemen. Denk hierbij aan de besluitvorming over de inrichting van het tennispark, het vaststellen van de activiteitenkalender of de organisatie van de ledenadministratie. De daadwerkelijke uitvoering ligt zoveel mogelijk buiten het bestuur, bij commissies of individuele leden. Binnen het bestuur zijn er in elk geval de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, en daarnaast kent UVV Tennis ook de functie van algemeen bestuurslid. Portefeuilles worden verdeeld op basis van interesse. Een bestuursfunctie geeft je de mogelijkheid zelf direct te sturen binnen de club, bied je de kans om het netwerk binnen de vereniging te vergroten en je doet ook nog eens ervaring op die van pas kan komen in je werk.

Naast de drie genoemde aandachtsgebieden, zijn er ook nog andere commissies en taken binnen de vereniging, mocht je daarvoor belangstelling hebben:

Commissie Verantwoordelijkheden
Activiteitencommissie Deze commissie organiseert een aantal interne activiteiten, zoals het openingstoernooi, het generatietoernooi, en het indoor Kerstballentoernooi en het indoor Krokustoernooi.
BHV / EHBO Het is altijd prettig dat leden beschikken over kennis van BHV of EHBO. Leden die reeds over dergelijke vaardigheden beschikken, kunnen zich melden bij het bestuur, zodat zij bij activiteiten ingezet of oproepbaar zijn. Ook is het mogelijk (bij voldoende belangstelling) om via de ASV UVV een EHBO-training te volgen.
Clubkampioenschappencommissie Deze commissie organiseert jaarlijks de interne clubkampioenschappen, die een week lang duren en voor alle niveaus toegankelijk zijn.
Communicatiecommissie De tennisvereniging communiceert met leden en potentiële leden via een periodieke nieuwsbrief, een eigen website, Twitter en Facebook. Al deze media moeten up to date worden gehouden en inkomende reacties moeten voorzien worden van een antwoord.
Kascontrole commissie Deze commissie controleert de jaarrekening, opgemaakt door de penningmeester, voorafgaand aan de presentatie aan de leden. Er wordt onder andere gekeken naar de onderliggende administratie en facturen.
Jeugd commissie Met bijna 100 jeugdleden blijft het UVV jeugdleden aantal maar groeien. Reden te meer voor de jeugdcommissie om dit in juiste banen te leiden. Denk aan het begeleiden van competitie teams, indeling van de lessen maar ook aan allerlei activiteiten op- en langs de banen die geregeld worden.
UVV Open toernooi commissie Jaarlijks in de te laatste week van augustus vindt het sfeervolle UVV OPEN plaats, een groots toernooi met rond de 200 deelnemers afkomstig van uiteenlopende tennisverenigingen uit de regio. De organisatie hiervan is in handen van een commissie, die de PR verzorgt, de aanmeldingen regelt, de wedstrijdindeling maakt, de prijzen regelt en de uitslagen verwerkt. En tussendoor ook nog eens zorgt voor een mooie aankleding, goede horecavoorzieningen en een loterij.
Parkzakencommissie Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud van het park en de banen, de inrichting van het tennispark en het onderhoud van de wachtruimte. Er liggen mooie meerjarige plannen om het tennispark nog aantrekkelijker te maken: de uitvoering daarvan is vorig jaar gestart.
Technische commissie Deze commissie regelt alle zaken die de competitie betreffen, de afstemming met de tennisleraren alsmede de inkoop van tennisballen.
Sponsor commissie Deze commissie houdt zich bezig met het werven en begeleiden van onze sponsoren.
VCL / VTL De tennisvereniging is verplicht een aantal VerenigingsCompetitieLeiders en VerenigingsToernooileiders te hebben. Vrijwilligers die hiervoor interesse hebben, krijgen een opleiding aangeboden. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de technische commissie.

JA, IK WIL WAT DOEN VOOR MIJN CLUB!

Voor vragen over de commissies of om eventuele interesse voor een vrijwilligerstaak kenbaar te maken, kun je contact opnemen met een van de bestuursleden, of direct één van de commissies bereiken. De contactgegevens voor zowel het bestuur als de commissies vind je op de pagina Contact.

 

 

Sponsoren

  • Ester2improve
  • BTA
  • Intersport

Realisatie: verenigingenweb